Scientific Committee

Dr. Sarvjeet Kukreja Dr. Prince Chawla
Dr. Prerna Gupta Dr. Ashwani
Dr. Anjan Borah Dr. Sonia Morya
Dr. Seweta Srivastava Dr. Anita Mann
Dr. Adesh Kumar Dr. Vinod Goyal
Dr. Sandeep Menon Dr. Renu Munjal
Dr. Rubina Gill Dr. Vikas Chopra
Dr. Prasann Kumar Dr. Gurdeep Bains
Dr. Ranjit Singh Dr. Deepti Shankdhar
Dr. J Pathma Dr. Neeraj
Dr. Devina Seram Dr. Krishan
Dr. Gurpreet Dr. Satish
Dr. Nidhi Dubey Dr. Rakesh Yadav